Personuppgiftshantering  och GDPR När du söker jobb hos oss


De personuppgifter som du angett i ditt CV, ditt personliga brev och övriga bifogade filer behandlas också av D&N Flytt & Transport / Flytta På Ré (Robert & Annas AB).
Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du skickar in till oss,
men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev. Om du anger referenser kan vi komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Om du inte får anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år.
Om du skickat in en spontanansökan och vi väljer att inte gå vidare med den för att vi inte behöver anställa för tillfället,
sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess.
Även om du anställs kommer dina meriter att sparas i två år,
medan andra nödvändiga uppgifter såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter sparas under hela anställningen och viss tid därefter.

Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge det behövs enligt lagkrav.
Vissa uppgifter kan dock komma att sparas under en tid, nämligen sådana uppgifter som krävs för administrativa ändamål.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:
begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.